finanse-partner blog

Twój nowy blog

Kolejny projekt rozporządzenia dotyczącego podróży służbowych zakłada m.in. podniesienie z 23 do 30 zł stawki diety w podróży krajowej. Zgodnie z projektem zmiany mają wejść w życie 1 września 2012 r. Co jeszcze zakłada projekt można zobaczyć na stronie:
http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/prawo-pracy/rozporzadzenie-mpips-w-sprawie-wysokosci-oraz-warunkow-ustalania-naleznosci-przyslugujacych-pracownikowi-z-tytulu-podrozy-sluzbowej/#akapit3

 

1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. Nowelizacja znosi wymóg formy aktu notarialnego dla umowy spółki z o.o., ale tylko w przypadku zawarcia umowy przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

„Podatek od deszczu” wprowadzono już w kilku miastach w Polsce. Podstawą prawną do naliczania tej opłaty jest ujęcie wód opadowych lub roztopowych w ustawowej kategorii ścieków zawartej w ustawie z 7 lipca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 ze zm.).

Każdy przedsiębiorca od 1 lipca 2011 r. może  zarejestrować swoją firmę przez Internet posługując się formularzem CEIDG.
CEIDG to system umożliwiający ewidencjonowanie działalności gospodarczej drogą elektroniczną i udostępniający informacje o przedsiębiorcach. 

Jeśli chcesz  możemy zrobić to za Ciebie. 
Napisz do nas info@finanse-partner.pl a skontaktujemy się i zarejestrujemy za Ciebie działalność   

nowelizacja ustawy o VAT, obowiązująca od 1 lipca br. powoduje że, trzeba zmodyfikować pozycje w deklaracji związane m.in. z ujednoliceniem stosowania pojęć siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (dotyczy to druków: VAT-7, VAT-7K i VAT-7D oraz informację podsumowującą VAT-UE).

od 1 lipca 2011 r. obniżce ulega wysokość opłaty za wpisy do KRS. 

Opłata za wpis spółki do KRS z 1000/750 zł obniżono do 500 zł.
Natomiast opłata od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców obnizono z 400 zł do 250 zł.

Śmierć i podatki to jest pewne


  • RSS